Extras > Portraits

California Magazine
AD: Michiko Toki

Miguel Salmeron
Miguel Salmeron
mixed on paper
2010